Pályázati lehetőségek megjelenése a Széchenyi 2020 keretében 

Fejlesztés – Új forrás – Jövő - Új pályázati lehetőségek

Tisztelt Patinás Partner, Cégvezetők!

A Független Magyar családi vállalkozók segítségét biztosító Patinás rendszer keretében mutatjuk be a pályázatokkal kapcsolatos hirlevelünket!

Vállalkozása számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésén és megtartásán fáradozik? Termelési kapacitását szeretné bővíteni?

EFOP-3.1.1-14 
„Kisgyermekkori nevelés támogatása”

Beadási határidő: 2015.02.27.

központi költségvetési szerv besorolású EMMI háttérintézmények

1,3 Mrd Ft

100%

a) Projekt előkészítés (célcsoport elemzés, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, közbeszerzési szakértői támogatás igénybevétele)

b) Képzési tananyag összeállítás, képzés (oktatás)

c) a szakmai követelményekhez illeszkedő képzési tartalom meghatározása

d) képzési portfólió összeállítása

e) a képzéshez szükséges tananyag (képzési program, jegyzet) kidolgozása, sokszorosítása

f) a képzési helyszínek és oktatók megszervezése

g) Egyéb szakmai végrehajtás

h) a hátrányenyhítést támogató specifikus pedagógiai módszertan elkészítése

i) szakmai területi és központi koordinációs tevékenység

j) Képzés előkészítése és szervezése

Költségvetési szervek/Önkormányzatok részére – Társadalmi egyeztetésen

TIOP-1.3.1-14„Speciális infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés a felsőoktatásban”

Beadási határidő:„A” komponens: 2015.01.15. 
„B” komponens: 2015.01.31.

Központi költségvetési irányító szerv, Központi költségvetési szerv

„A” komponens:800 millió Ft - 1.8 Mrd Ft

„B” komponens: 200 millió Ft – 600 millió Ft

100%

a) „A” komponens: Oktatási, kutatási infrastruktúra fejlesztése

b) „B” komponens: Innovatív gyakorlati képzési helyek kialakítása

TÁMOP 4.1.1.F-14/1/Konv

A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése

 

Konzorciumvezető:

• GFO 312 Központi költségvetési szerv

Konzorciumi partner lehet:

• GFO 312 Központi költségvetési szerv • A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII törvény 4. §-a (3) pontjában meghatározottak szerint működő térségi integrált szakképzési központ vagy annak fenntartója • Konzorciumi partner lehet továbbá térségi munkaerő-iaci szervezést, kutatási-képzési menedzsment szolgáltatásokat, gazdaságfejlesztést ellátó alapítvány vagy nonprofit kft.

350 millió Ft
600 millió Ft

100%

a) Előkészítő tevékenység

b) Intézményi együttműködések nemzetközi tapasztalatainak tanulmányozása, modellek adaptálása

c) Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése

d) A felsőoktatásban kooperatív duális és moduláris képzési programok fejlesztése

e) Együttműködések kialakítása

f) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

g) Projektmenedzsment feladatok ellátása

h) Kommunikációs - disszeminációs tevékenységek

i) Tájékoztatás, nyilvánosság

j) Könyvvizsgálat

k) Horizontális elvekre vonatkozó előírások

Nonprofit szervezet részére – Társadalmi egyeztetésen

TÁMOP-6.1.4/14

„Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása”

Beadási határidő: 2015.01.15.

- az érintett megyében területfejlesztési feladatok végrehajtásáért felelős közhasznú nonprofit gazdasági társaság,

- a 2011. évi CLXXXIX. törvény 90.§ (1) bekezdésében előírtaknak megfelelő, térségi területfejlesztési feladatokat ellátó nonprofit társulás.

300 millió Ft - 1 Mrd Ft

100%

a) Egészségiparhoz kapcsolódó képzési programok, módszertanok kialakítása;

b) Egészségi állapot felmérése, monitorozása, egyéni és közösségi egészségfejlesztési tervek kidolgozása;

c) Képzések szervezése, lebonyolítása, beleértve a helyben működő vállalkozások, gazdaságok, szociális szövetkezetek felkészítését az egészséges ételek előállításához kapcsolódó tudnivalókról;

d) Felzárkózást elősegítő, életkészségek fejlesztését szolgáló tanácsadás;

e) Fejlesztő foglalkozások, tanácsadások szervezése, lebonyolítása;

f) Életmóddal összefüggő betegségek és szövődményeik megelőzése (pl. életkészség fejlesztésével összefüggő szabadidős programok, dohányzás megelőzési programok, szerfogyasztással kapcsolatos korai intervenció);

g) Egészségfejlesztési és szemléletformáló programok, kiemelten az egészséges életmódot, valamint életmódváltást támogató programok, rendezvények, foglalkozások szervezése, lebonyolítása.

Vállalkozások részére

GINOP-1.2.1-14 „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése”

Beadási határidő: 2014.12.31.

mikro-, kis-, és középvállalkozások

minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

az összes elszámolható költség 50%-a

a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként)

b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) - önállóan nem támogatható

c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható e) Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

GINOP-1.3.1-14 Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Beadási határidő: 2014.12.31. 

mikro-, kis-, és középvállalkozások

minimum 3 millió Ft, maximum 7,5 millió Ft.

az összes elszámolható költség 50%-a

A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, szolgáltatásokat, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését.

A pályázati felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
 • Külföldi árubemutató szervezése
 • A fentiekhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

  • Piacra jutás támogatása
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Piackutatás elkészítésének költsége
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége
 • GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

  Beadási határidő: 2014.12.31.

   

  • önállóan kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (beleértve a non profit gazdasági társaságokat);
 • legfeljebb 5 fős konzorciumok, amelyek tagjai lehetnek: vállalkozások, nonprofit és egyéb nem nyereség érdekelt szervezetek
 • minimum 50 millió Ft, maximum 350 millió Ft.

  100 %

  a) Vállalkozások kiválasztása és átvilágítása

  b) Projektmenedzsment és együttműködés a nyertes szervezetekkel

  c) Műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése és lebonyolítása

  d) Tájékoztatás, nyilvánosság

  e) Előkészítési tevékenység: előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, a munkáltatók felkutatása

  Amennyiben a fenti pályázati konstrukciók felkeltették érdeklődését, töltse ki kérdőívünket, illetve töltse le pályázati összefoglalónkat az alábbi linkekre kattintva.

  Vállalkozásfejlesztési kérdőív

  Pályázati felhívások összefoglalója

  4 ok, amiért érdemes hozzánk fordulnia:

  • Tapasztalat: több mint 10 éves szakmai tapasztalat pályázatírás, projekttanácsadás, projektmenedzsment területén
 • Segítségnyújtás: projektek gondozása az ötlettől a szalagátvágásig
 • Minőség: megvalósítható pályázatok készítése
 • Rugalmasság: ügyfelek igényeinek maximális kielégítésére törekszünk
 • Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

  Baksa Krisztina
  Tel: 76/503-648
  Email: palyazunk@patinas.info  SZÁMOLJON VELÜNK, MEGTÉRÜLÜNK ÖNNEK!